Annet van Harten
Prinses Maximaerf 22
8071 RV  Nunspeet
Tel: 0341 – 26 58 63
E-mail: j.van.harten6@kpnplanet.nl

Contributie

PER MAAND
PER JAAR
Senioren
17,50
210,00
Junioren
14,50
174,00
Pupillen/Aspiranten
12,00
144,00


Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt € 45,-.

Opzeggingen
Opzegging lidmaatschap voor 1 mei schriftelijk. Het lidmaatschap wordt voor tenminste 1 jaar aangegaan en wordt telkens stilzwijgend een jaar verlengd.
Bij het niet vroegtijdig opzeggen zal de contributie dus nog voor een jaar gelden.